Gozdarstvo Grča d.o.o.   |   Ivan Novak

Kratka predstavitev podjetja

Osnovni podatki

Naziv podjetja

GOZDARSTVO GRČA d.o.o., Kočevje

Direktor

Ivan Novak

Sedež podjetja

Novomeška cesta 7, 1330 Kočevje

Telefon

+386 (0) 1 893 06 84

E-naslov

info@g-grca.si

Spletna stran

/

Dejavnost

Gozdna proizvodnja

 

Razrez hlodovine

 

Trgovina