Vlada RS je aprila 2017 s sklepom izdala dovoljenje za uporabo imena “Slovenija” v imenu zavoda “Zavod – združenje LES”, ki se glasi “Zavod SLOLES, slovensko lesno združenje”. Vloga Zavoda – združenja LES za pridobitev dovoljenja za uporabo imena »Slovenija« v firmi zavoda je bila presojana z vidika ali zavod opravlja dejavnost ali javno službo na območju celotne države in je dejavnost ali javna služba, ki jo opravlja, v javnem interesu Republike Slovenije. V obrazložitvi sklepa je jasno navedeno, da ”Zavod opravlja dejavnost ali javno službo na območju celotne države in je dejavnost, ki jo opravlja, v javnem interesu Republike Slovenije”.

IZPOSTAVLJENE VSEBINE

humanitarna pomoč petrinji slovenski sloles

SLOLES član CEI-Bois

Junija 2022 se je Evropski konfederaciji CEI-Bois priključilo tudi Slovensko lesno združenje SLOLES.

humanitarna pomoč petrinji slovenski sloles

Problemi gozdne lesne verige

Srečanje članov Slovenskega lesnega združenja

Seje upravnega odbora s povabljenimi gosti so gostili:

Kaj je CEI-Bois

CEI-Bois je Evropska konfederacija lesnopredelovalne industrije ustanovljen leta 1952; je neprofitna organizacija, pravno registrirana kot AISBL po belgijski zakonodaji. Krovna konfederacija ima sedež v Bruslju in predstavlja 21 evropskih in nacionalnih organizacij iz 15 držav in je telo, ki podpira interese celotnega evropskega industrijskega lesnega sektorja: več kot 180.000 podjetij, ki ustvarijo letni promet 152 milijard evrov in zaposlujejo 1 milijon delavcev v EU. Junija 2022 se je tej konfederaciji priključilo tudi Slovensko lesno združenje SLOLES.

Gozd za danes in jutri…

Skrbno z gozdom

Naš gozd je zelen, zato, ker mislimo na jutri. Slovenci že 250 let trajnostno gospodarimo z gozdom. Ga negujemo, si v njem oddahnemo. Zaradi naše skrbi gozd ostaja biotsko raznovrsten…

podatki za leto 2022

%

Pokritost Slovenije z gozdom

%

Domača predelava slovenske hlodovine

%

Izvoz nepredelane hlodovine

podatki za leto 2017

%

Pokritost Slovenije z gozdom

%

Domača predelava slovenske hlodovine

%

Izvoz nepredelane hlodovine

Prve tri stopnje delovanja

Prvi cilj je zanesljiva oskrba s kakovostno surovino po optimalnih cenah. Združenje se bo najprej osredotočilo na zagotovitev hlodovine iz gozdov v državni lasti, ko bo zagotovljena ustrezna dobava, pa bo vzpostavilo tudi ustrezne pogoje za dobavo od zasebnih lastnikov gozdov.
V drugi poglavitni cilj sodijo tehnološka posodobitev proizvodnje, optimizacija poslovanja in razvoj novih izdelkov, kar je tudi prvi pogoj za konkurenčnost slovenskih žagarjev.
Tretji cilj je pospeševanje prodaje in s tem vključevanje v globalne verige vrednosti. Glavni namen je združevati količine in jih prodajati z večjo dodano vrednostjo, ker pa združenje stremi k okrepitvi lesnopredelovalne verige, bo poudarek tudi na zagotavljanju rezanega lesa, odpada in drugih dobav predelovalcem na višji stopnji predelave lesa.
  • Surovina 25% 25%
  • Konkurenčnost 45% 45%
  • Trg 32% 32%

Neposredno delo združenja

i

Pogodbe

Slovenski lesarji potrebujejo dolgoročne partnerske pogodbe z dobavitelji hlodovine, zato jim pomagamo z mednarodnimi pogodbami.

Razpisi

Svojim članom pomagamo pri pripravi razpisov za investicije v infrastrukturo.

Informacijska tehnologija

Razvijamo IT-platformo na področju gozdno-lesne verige s ciljem zagotavljanja zadostnih količin kakovostnega lesa (vhodna surovina – hlodi) po optimalni ceni.
Aenean consectetur ipsum ante, vel egestas enim tincidunt quis. Pellentesque vitae congue neque, vel mattis ante. In vitae tempus nunc. Etiam adipiscing enim sed condimentum ultrices. Aenean consectetur ipsum ante, vel egestas enim tincidunt qu
Lorem Ipsum

Aenean consectetur ipsum ante, vel egestas enim tincidunt quis. Pellentesque vitae congue neque, vel mattis ante. In vitae tempus nunc. Etiam adipiscing enim sed condimentum ultrices. Aenean consectetur ipsum ante, vel egestas enim tincidunt qu
Lorem Ipsum

Aenean consectetur ipsum ante, vel egestas enim tincidunt quis. Pellentesque vitae congue neque, vel mattis ante. In vitae tempus nunc. Etiam adipiscing enim sed condimentum ultrices. Aenean consectetur ipsum ante, vel egestas enim tincidunt qu
Lorem Ipsum

Pridružite se nam

Napišite nam sporočilo. To je prvi korak, naprej se pa dogovarjamo.