IZPOSTAVLJENE VSEBINE

humanitarna pomoč petrinji slovenski sloles

Humanitarna pomoč Petrinji

3. marca smo odposlali konvoj 9 naloženih vozil

humanitarna pomoč petrinji slovenski sloles

Orodja

Nekaj zanimivega je v pripravi….

Seje upravnega odbora s povabljenimi gosti so gostili:

Gozd za danes in jutri…

Skrbno z gozdom

Naš gozd je zelen, zato, ker mislimo na jutri. Slovenci že 250 let trajnostno gospodarimo z gozdom. Ga negujemo, si v njem oddahnemo. Zaradi naše skrbi gozd ostaja biotsko raznovrsten…

%

Pokritost Slovenije z gozdom

%

Domača predelava slovenske hlodovine

%

Izvoz nepredelane hlodovine

Prve tri stopnje delovanja

Prvi cilj je zanesljiva oskrba s kakovostno surovino po optimalnih cenah. Združenje se bo najprej osredotočilo na zagotovitev hlodovine iz gozdov v državni lasti, ko bo zagotovljena ustrezna dobava, pa bo vzpostavilo tudi ustrezne pogoje za dobavo od zasebnih lastnikov gozdov.
V drugi poglavitni cilj sodijo tehnološka posodobitev proizvodnje, optimizacija poslovanja in razvoj novih izdelkov, kar je tudi prvi pogoj za konkurenčnost slovenskih žagarjev.
Tretji cilj je pospeševanje prodaje in s tem vključevanje v globalne verige vrednosti. Glavni namen je združevati količine in jih prodajati z večjo dodano vrednostjo, ker pa združenje stremi k okrepitvi lesnopredelovalne verige, bo poudarek tudi na zagotavljanju rezanega lesa, odpada in drugih dobav predelovalcem na višji stopnji predelave lesa.
  • Surovina 25% 25%
  • Konkurenčnost 45% 45%
  • Trg 32% 32%

Neposredno delo združenja

i

Pogodbe

Slovenski lesarji potrebujejo dolgoročne partnerske pogodbe z dobavitelji hlodovine, zato jim pomagamo z mednarodnimi pogodbami.

Razpisi

Svojim članom pomagamo pri pripravi razpisov za investicije v infrastrukturo.

Informacijska tehnologija

Razvijamo IT-platformo na področju gozdno-lesne verige s ciljem zagotavljanja zadostnih količin kakovostnega lesa (vhodna surovina – hlodi) po optimalni ceni.
Aenean consectetur ipsum ante, vel egestas enim tincidunt quis. Pellentesque vitae congue neque, vel mattis ante. In vitae tempus nunc. Etiam adipiscing enim sed condimentum ultrices. Aenean consectetur ipsum ante, vel egestas enim tincidunt qu
Lorem Ipsum

Aenean consectetur ipsum ante, vel egestas enim tincidunt quis. Pellentesque vitae congue neque, vel mattis ante. In vitae tempus nunc. Etiam adipiscing enim sed condimentum ultrices. Aenean consectetur ipsum ante, vel egestas enim tincidunt qu
Lorem Ipsum

Aenean consectetur ipsum ante, vel egestas enim tincidunt quis. Pellentesque vitae congue neque, vel mattis ante. In vitae tempus nunc. Etiam adipiscing enim sed condimentum ultrices. Aenean consectetur ipsum ante, vel egestas enim tincidunt qu
Lorem Ipsum

Pridružite se nam

Napišite nam sporočilo. To je prvi korak, naprej se pa dogovarjamo.