CILJI

CILJI ZDRUŽENJA SLOLES

 Združeni moramo postati močan in zanesljiv dobavitelj in močan kupec slovenskega lesa, da ne bo potrebe po izvozu hlodovine.

 

Odpreti nove prodajne poti

Cilj je odpreti nove prodajne poti tako v Sloveniji, kot tudi v tujini.

Povečati možnosti razvoja

Eden glavnih ciljev Slolesa temelji na razvoju. Z razvojem panoge na trgu nastopamo konkurenčnejši in močnejši, poleg tega pa se poveča možnost zaposlovanja.

Povečati delež primarne obdelave

Ogromne količine lesa se nepredelanega izvozi v tujino, v Sloveniji pa se obdela le slaba polovica. Nas cilj je povečati delež primarne obdelave doma.

Zagotoviti konstantno dobavo

Zagotoviti konstantno dobavo žaganega lesa in polizdelkov domačim in tujim kupcem.