Naši člani skupaj predelajo 58% vsega v Sloveniji predelanega lesa. Nismo se povezali in ustanovili tega Zavoda zgolj iz ekonomskih razlogov.