Sporočilo za javnost SLOLES junij 2022

Cene žaganega lesa smreke in jelke neusmiljeno padajo

Slovenski žagarski obrati na pragu nove krize

Glede na poročila članov Slovenskega lesnega združenja SLOLES, da so iz dneva v dan cene žaganega lesa iglavcev (smreka, jelka) vse nižje in da so cene hlodovine smreke in jelke hkrati še kar v porastu smo v SLOLESu preverili stanje in napovedi na širšem trgu žaganega lesa iglavcev. Svetovne cene lesa so se do 2. junija 2022 znižale za 47 odstotkov, oziroma kar za 65 odstotkov glede na vrh cen v letu 2021. Ta močan padec že vpliva tudi na cene žaganega lesa v Evropi. V Sloveniji še toliko bolj ker ga na svetovni trg prodajamo preko posrednikov. Na slovenskem trgu cene hlodovine ostajajo na najvišji ravni – sečnje v zasebnih gozdovih v tem času praktično ni – SiDG pa drži visoko ceno (v mesecu maju jo je še povečal). Cene žaganega lesa smreke in jelke pa nevzdržno padajo in slovenske žage bodo verjetno močno zmanjšale predelavo. Tista podjetja, ki so v zadnjem času veliko investirala v posodobitve proizvodnje pa se lahko znajdejo tudi v likvidnostnih težavah, nekateri žagarski obrati so že na meji. Posebej velik problem pa bo nastal, ko predelovalci ne bodo več zmožni odkupovati lesa iz državnih gozdov za katerega odkup imajo s Slovenskimi državnimi gozdovi (SiDG) sklenjene dolgoročne pogodbe.

Cene lesa na svetovnem terminskem trgu so se od začetka letošnjega leta pa do 2. junija znižale za 50 %. Ta drastičen padec cen bo vsaj srednjeročno močno znižal tudi evropske izvozne cene žaganega lesa. Analitiki iz ZDA (severnoameriški trg lesa je največji) pravijo, da se bo z nižanjem cene lesa zmanjševal velik inflacijski pritisk na nepremičninski trg v ZDA (pa tudi v Evropi) in da naj bi stroški gradnje postopoma padali. Ni pa mogoče z gotovostjo trditi, kako hitro se bo to zgodilo in kako močno bo ta drastičen padec cen na svetovnem trgu vplival na evropski in nemški trg lesa.

Naraščajoče obrestne mere, krčenje kupne moči

Padec cen je med drugim sprožilo in pospešilo tudi dvigovanje hipotekarne obrestne mere. Ta se je pred kratkim dvignila na večletne najvišje vrednosti tako v ZDA kot v Evropi in je že pripomogla k ohladitvi stanovanjskega trga, vsaj v ZDA in na Kitajskem, pri čemer sta se tako prodaja novih stanovanj kot prodaja obstoječih stanovanj zmanjšali. Visoka inflacija na vseh področjih življenja sili potrošnike in kupce lesa k varčevanju. In še nekaj razlogov za ohladitev trga z žaganim lesom: Vedenje potrošnikov se spreminja – ljudje so ponovno vsi po službah (dela od doma je vse manj) zdaj tudi potujejo in počitnikujejo – časa za obnove in naredi sam mojstre zmanjkuje – medtem ko se potrošniška poraba za storitve povečuje, se hkrati pri gospodinjskih proračunih zateguje pas.

SLOLES Slovensko lesno združenje; 15.6.2022

za SLOLES;
Bruno Bizjak, član upravnega odbora
Edi Oblak, direktor

STA