Namen

Namen združenja sloles
Les predstavlja glavni gradbeni material, ki raste v naravi in je obnovljiv. Za Slovenijo predstavlja domačo strateško surovino, s še neizkoriščenim potencialom.

01. STRATEŠKA SUROVINA

Zgodovina in kultura Slovenije je tesno povezana z lesom, saj je 59% površine pokrite z gozdom. Naravna zaloga nam omogoča, da material primarno obdelamo in ga predelamo v polizdelke in žagan les.

02. ORGANIZIRANO DELOVANJE

Tesno povezana pridelovalna in prodajna veriga zagotavljata konstantno dobavo žaganega lesa in polizdelkov.

03. OKOLJU PRIJAZNI

Sodelovanje s SLOLES-om pomeni odgovorno ravnanje z naravo.

Slabo izkoriščen obnovljivi vir

Les v številkah

Izvozimo približno 55% nepredelanega lesa in nato predelanega kupujemo nazaj po visokih cenah, ostalo pa se po večini obdeluje nesistematično in neorganizirano.

%

SLOLES tržni delež slovenske lesne industrije

%

Neorganizirane in nesistematične obdelave lesa v sloveniji