Namen

Namen združenja sloles
Les predstavlja glavni gradbeni material, ki raste v naravi in je obnovljiv. Za Slovenijo predstavlja domačo strateško surovino, s še neizkoriščenim potencialom.

01. STRATEŠKA SUROVINA

Zgodovina in kultura Slovenije je tesno povezana z lesom, saj je 59% površine pokrite z gozdom. Naravna zaloga nam omogoča, da material primarno obdelamo in ga predelamo v polizdelke in žagan les.

02. ORGANIZIRANO DELOVANJE

Tesno povezana pridelovalna in prodajna veriga zagotavljata konstantno dobavo žaganega lesa in polizdelkov.

03. OKOLJU PRIJAZNI

Sodelovanje s SLOLES-om pomeni odgovorno ravnanje z naravo.

Slabo izkoriščen obnovljivi vir

Les v številkah

Izvozimo približno 55% nepredelanega lesa in nato predelanega kupujemo nazaj po visokih cenah, ostalo pa se po večini obdeluje nesistematično in neorganizirano.

%

SLOLES tržni delež slovenske lesne industrije

%

Neorganizirane in nesistematične obdelave lesa v sloveniji

 

Zavod SLOLES, slovensko lesno združenje

Vorančev trg 1

2380 SLOVENJ GRADEC

info@slo-les.si

Edo Oblak

SLOLES mora postati blagovna znamka slovenskega lesa in njen pomen bo "zanesljiv partner".

Breza Commerce d.o.o. | direktor zavoda SLOLES

SLOLES Slovensko lesno združenje
5
2018-10-18T10:22:47+02:00

Breza Commerce d.o.o. | direktor zavoda SLOLES

SLOLES mora postati blagovna znamka slovenskega lesa in njen pomen bo "zanesljiv partner".

Bruno Bizjak

Slovenci znamo z lesom. Nismo pozabili, kar so nas že naši dedki naučili!

Smartindustries, lesna industrija Godovič

SLOLES Slovensko lesno združenje
5
2018-10-18T10:26:00+02:00

Smartindustries, lesna industrija Godovič

Slovenci znamo z lesom. Nismo pozabili, kar so nas že naši dedki naučili!

Franc Pohleven

Poleg gozda, žag in lesarske industrije bi morali lesni verigi dodati tudi trg.

Biotehniška fakulteta

SLOLES Slovensko lesno združenje
5
2018-10-18T10:13:17+02:00

Biotehniška fakulteta

Poleg gozda, žag in lesarske industrije bi morali lesni verigi dodati tudi trg.

Danilo Knap

Prav žagarska industrija je pripomogla, da cene lesa po žledu niso upadle še bolj.

Regal d.o.o. | Predsednik zavoda SLOLES

SLOLES Slovensko lesno združenje
5
2014-10-05T09:56:11+02:00

Regal d.o.o. | Predsednik zavoda SLOLES

Prav žagarska industrija je pripomogla, da cene lesa po žledu niso upadle še bolj.

Franc Pohleven

Nikoli nisem rekel, da les ni za kurjenje, vendar ne izključno za kurjenje. Izdelki so dodana vrednost in bogatijo državo, odpadki pa so za energetiko.

Biotehniška fakulteta

SLOLES Slovensko lesno združenje
5
2018-10-18T10:31:45+02:00

Biotehniška fakulteta

Nikoli nisem rekel, da les ni za kurjenje, vendar ne izključno za kurjenje. Izdelki so dodana vrednost in bogatijo državo, odpadki pa so za energetiko.

Danilo Knap

Slovenska gozdno-lesna veriga se praviloma konča na gozdarski cesti, večino hlodovine izvozimo v tujino, namesto da bi jo predelali doma

Regal d.o.o. | Predsednik zavoda SLOLES

SLOLES Slovensko lesno združenje
5
2018-10-18T10:35:48+02:00

Regal d.o.o. | Predsednik zavoda SLOLES

Slovenska gozdno-lesna veriga se praviloma konča na gozdarski cesti, večino hlodovine izvozimo v tujino, namesto da bi jo predelali doma
5
6
SLOLES Slovensko lesno združenje