Zavod SLOLES, slovensko lesno združenje, združuje in predstavlja podjetja z dejavnostjo proizvodnje žaganega lesa ter drugih lesnih polizdelkov in končnih izdelkov, ter podjetja, ki opravljajo dejavnost trgovine z žaganim lesom in lesnimi izdelki. Naši člani skupaj predelajo 58% vsega v Sloveniji predelanega lesa. Nismo se povezali in ustanovili tega Zavoda zgolj iz ekonomskih razlogov. Ustanovljen je bil z namenom, da se eno največjih naravnih bogastev in slovenska strateška surovina, les, kar v največji meri predela v Sloveniji, da ponudi čim več novih zelenih delovnih mest in da v naši gozdni lesni verigi da piko na i mednarodno priznanemu trajnostnemu gospodarjenju z našimi gozdovi. Predvsem pa s ciljem, da ponovni vzpon slovenske lesne predelovalne industrije onemogoči, da bi naše naravno bogastvo postalo zgolj surovina globalni industriji. Naša lesna predelovalna industrija, ki je po dobrih 2 desetletjih ponovno v vzponu jo zmore in zna predelati sama.

Da delujemo v javnem interesu, je razpoznala tudi naša Vlada, ki nam je s posebnim sklepom aprila lani dovolila uporabo imena ‘Slovenija, slovenski’ v imenu našega zavoda. Vlada je razpoznala, da naš Zavod SLOLES opravlja javno službo na območju celotne države in da je dejavnost, ki jo opravlja, v javnem interesu Republike Slovenije. Potrudili se bomo, da nobena prihodnja Vlada na ta sklep ne bo pozabila in da se ne bomo srečevali pred njenimi zaprtimi vrati, kljub temu, da delujemo v njeno korist.

Povezali smo se, ker nam ni vseeno za narodno bogastvo, ki so nam ga zapustili očetje in dedje, povezali smo se, ker samo povezani lahko preživimo, smo konkurenčni in temu bogastvu dodamo višjo vrednost ter ga tako oplemenitenega predamo našim potomcem.

Smo prvo tovrstno združenje nastalo po dobrih 20-ih letih stagnacije slovenske lesnopredelovalne industrije. Smo združenje, ki združuje tiste, ki ne prosijo milosti, temveč predlagajo rešitve in zahtevajo njihovo izpolnitev. Nihče od naših članov ni ostanek nekega nekdanjega gigantskega sistema. Vsi imamo zdrave kmečke korenine, z našo dejavnostjo smo začeli pod kozolci, nadaljujemo jo v obratih, ki v nekaterih primerih ustvarjajo mnogo višjo dodano vrednost, kot jo tako opevane megažage za našo severno mejo.

Smo združenje borcev, ki jim je jamranje – samo, da zdržim še do penzije ali samo, da še ta puf odplačam – odveč. To potrjujemo tudi s strogimi merili pod katerimi medse sprejemamo nove člane. Minimalni pogoj za članstvo v našem zavodu je, da kandidat nudi vsaj 5 rednih delovnih mest in tako tudi s tem pogojem izkazuje svojo resnost.

Zavod SLOLES