NEPOSREDNO DELO ZDRUŽENJA

i

Pogodbe

Slovenski lesarji potrebujejo dolgoročne partnerske pogodbe z dobavitelji hlodovine, zato jim pomagamo z mednarodnimi pogodbami.

Razpisi

Slovenski lesarji potrebujejo dolgoročne partnerske pogodbe z dobavitelji hlodovine, zato jim pomagamo z mednarodnimi pogodbami.

Informacijska tehnologija

Razvijamo IT-platformo na področju gozdno-lesne verige s ciljem zagotavljanja zadostnih količin kakovostnega lesa (vhodna surovina – hlodi) po optimalni ceni.