BMV Žaga d.o.o.   |   Vojko Medved

Kratka predstavitev podjetja

Osnovni podatki

Naziv podjetja

BMV Žaga d.o.o.

Direktor

Vojko Medved

Sedež podjetja

Motarjevci 45, 9207 PROSENJAKOVCI

Telefon

+386 (0)2 620 98 56

E-naslov

info@bmvzaga.si

Spletna stran

www.bmvzaga.si

Dejavnost

Žagan les

Razrez hlodovine

Dobava lesa za ostrešja