Ustanovitelj

član upravnega odbora

Marinčič d.o.o.

Janez Marinčič

“Izbrana misel podjetnika”

Osnovni podatki

Naziv podjetja

Marinčič d.o.o.

Direktor

Vida Marinčič Kristan

Prokurist

Janez Marinčič

Sedež podjetja

Zagorje 94, 6257 PIVKA

Telefon

+386 (0) 5 757 09 20
+386 (0) 41 615 490 (g. Janez)

E-naslov

marincicdoo@siol.net

Spletna stran

www.marincic.si

Dejavnost

Odkup

Predelava

Prodaja