Bruno Bizjak Smart industries sloles ustanovitelj

Smart industries d.o.o.

Bruno Bizjak

“V združevanju subjektov, kateri se ukvarjajo z lesno branžo vidim veliko pozitivnega. To velja za sama podjetja, državo, kakor tudi za tiste, kateri te storitve, izdelke uporabljajo.”

Osnovni podatki

Naziv podjetja

Smart industries d.o.o.

Direktor

Bruno Bizjak

Sedež podjetja

Orehovlje 2a, 5291 Miren

Poslovna enota

Godovič 152, 5275 Godovič

Telefon

+386 (0) 5 330 42 80

E-naslov

info@smart-industries.si

Spletna stran

www.smartind.si

Dejavnost

Gozdni sortimenti

Predelava lesa

Lesna biomasa in ogrevanje

Proizvodnja polizdelkov in izdelkov iz masivnega lesa

Uvoz | izvoz | prodaja rezanega lesa in ostalih lesnih izdelkov