Smart industries d.o.o.

Bruno Bizjak

“V združevanju subjektov, kateri se ukvarjajo z lesno branžo vidim veliko pozitivnega. To velja za sama podjetja, državo, kakor tudi za tiste, kateri te storitve, izdelke uporabljajo.”

Osnovni podatki

Naziv podjetja

Smart industries d.o.o.

Direktor

Bruno Bizjak

Sedež podjetja

Godovič 15, 5275 GODOVIČ

Telefon

+386 (0) 5 330 42 89

E-naslov

info@smart-industries.si

Spletna stran

www.smartind.si

Dejavnost

Gozdni sortimenti

Pohištvo in oprema

Lesena biomasa in ogrevanje