Zadružna Zveza Slovenije

Osnovni podatki

Naziv podjetja

Zadružna zveza Slovenije z.o.o., Ljubljana

Sedež

Miklošičeva 4, 1000 Ljubljana

Telefon

+386 1 244 13 60

E-naslov

info@zzs.si

Spletna stran

www.zzs.si

Facebook

na FB profil >>

Dejavnost

Zadružna zveza Slovenije z.o.o. (ZZS) povezuje in zastopa interese 60 kmetijskih in gozdarskih zadrug, ki združujejo več kot 13.500 slovenskih kmetic in kmetov, ki so hkrati lastniki zadrug, jih upravljajo in z njimi enakopravno poslovno sodelujejo. Temeljna dejavnost zadrug je usmerjena v odkup kmetijskih in gozdarskih pridelkov od lokalnih kmetij tako članov kot nečlanov. Zadruge, članice ZZS, zaposlujejo več kot 2.600 delavcev in so na podeželju pomemben generator razvoja novih delovnih mest, kakor tudi ohranjajo podeželje poseljeno s svojo trgovsko in storitveno infrastrukturo.

Delavnost podrobneje

zadružna zveza slovenije sloles slovensko lesno združenje