Autumn Meeting

of Slovenian Wood Association

September the 21th, 2019

V soboto, 21. septembra 2019, je potekalo jesensko srečanje članov Zavoda SLOLES.

 

Srečanje se je začelo na otvoritvi državnega prvenstva gozdnih delavcev na poligonu Srednje gozdarske in lesarske šole v Postojni, v nadaljevanju pa je potekalo v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije, Regionalne zbornice Postojna, V Postojni. Uvodni nagovor je podal poleg direktorja Zavoda SLOLES tudi izvršni direktor SiDG d.o.o. Zlatko Ficko. V nadaljevanju je bil osrednji del srečanja namenjen predavanju dr. Jurija Diacija iz Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire pri Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani na temo »Kalamiteta podlubnikov danes – kaj bo z našimi gozdovi jutri«. Ob koncu pa je razprava potekala o preteklem delu zavoda in o njegovih prihodnjih ciljih.