Gozdarstvo Turnišče, d.o.o.   |   Mitja Černela

Podjetje Gozdarstvo Turnišče je nosilec gozdne drevesnice, ki že več kot 50 let proizvaja sadike gozdnih drevesnih vrst za panonsko regijo. V drevesnici smo osredotočeni na proizvodnjo sadik hrasta, črne jelše in topolov.

Osnovni podatki

Naziv podjetja

GOZDARSTVO TURNIŠČE, d.o.o.

Direktor

Mitja Černela

Sedež podjetja

Turnišče, ul. Štefana Kovača 6, 9224 TURNIŠČE

Telefon

+386 (0) 40 334 142

E-naslov

mitja.cernela@gmail.com

Spletna stran

/

Dejavnost

Pridelava in distribucija sadik gozdnih drevesnih vrst

Gozdarstvo turnišče sadike hrast jelša topol