G.W.S d.o.o.   |   Uroš Šinkovec

Kratka predstavitev podjetja

Osnovni podatki

Naziv podjetja

G.W.S. obdelava in predelava lesa d.o.o.

Direktor

Miha Kozamernik

Sedež podjetja

Cesta Ljubljanske brigade 25, 1000 LJUBLJANA

Telefon

+386 (0) ———

E-naslov

uros.sinkovec@tog.si

Spletna stran

/

Dejavnost

Prodaja lesnih polizdelkov

 

Razrez hlodovine

 

Razvoz hlodovine