TEHPLAN d.o.o.   |   Andrej Hudovernik

Kratka predstavitev podjetja

Osnovni podatki

Naziv podjetja

TEHPLAN d.o.o.

Direktor

Andrej Hudovernik

Sedež podjetja

Gornji Dolič 56, 2382 MISLINJA

Telefon

+386 (0) 2 885 71 70

E-naslov

tehplan@siol.net

Spletna stran

www.tehplan.si

Dejavnost

Žagan les

Lesna embalaža

Biomasa