Prof. dr. Franc Pohleven

Prof. dr. Franc Pohleven

Zaslužni profesor Univerze v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Telefon: 031 390 393

 

Rodil se je v Dravinjskih goricah v vasi Strug pri Makolah, kjer je obiskoval osnovno šolo. Po končani II. Gimnaziji v Mariboru se je vpisal na Biotehniško fakulteto, Oddelek za biologijo, kjer je leta 1975 diplomiral in kasneje magistriral ter doktoriral s področja biologije.
Po končanem študiju se je najprej zaposlil na Inštitutu za biologijo, kasneje pa na Oddelku za biologijo – BF. Po letu 1990 pa se je zaposlil na Oddelku za lesarstvo – BF, kjer je do upokojitve proučeval lesne škodljivce in razvijal okolju prijazna zaščitna sredstva za les ter nove postopke zaščite lesa.

Tudi po upokojitvi del raziskav usmerja v fiziologijo gliv; proučuje predvsem procese gojenja gob in zdravilne učinke gliv.
Predlagal in s sodelavcem je razvil ter patentiral Postopek termične modifikacije lesa v vakuumu – številka patentne prijave P-200400064, Ljubljana: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, 2004. 6 str. [COBISS.SI-ID 1610633]. Prav tako je sodeloval pri razvoju patenta zaščitnega sredstva za les – številka patentne prijave P-201000103, Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino, 2011. 9 str. [COBISS.SI-ID 2008201] ter postopka represivne zaščite kulturno-zgodovinskih predmetov iz lesa – zaduševanja škodljivcev z argonom.

Zavzema se za popularizacijo predelave in rabe lesnih izdelkov. Od leta 2009 s sodelavci po Sloveniji organizira prireditve ter razstave Čar lesa, katerih namen je ozaveščati javnost o pomenu lesa za blaženje klimatskih sprememb ter varovanje okolja.

Franc Fortuna

Franc Fortuna

Raznolikost del in zadolžitev, ki jih je opravljal in prevzemal v preteklosti, ter raznovrstnost ljudi, s katerimi se je ob tem srečeval, mu omogočajo, da o obravnavanih temah kar najbolje razpravlja, raziskuje in poroča, včasih tudi odmevno. Najbrž k temu pripomore...

Rok Mihelič

Rok Mihelič

rojen l. 1964 v Kranjudocent pri predmetih: »Gnojenje in rodovitnost tal«, Agroekosistemi in varstvo okolja«, Trajnostno kmetijstvo«, »Gospodarjenje z biogenimi odpadki«. Predsednik slovenskega agronomskega društva, ustanovitelj Slovenskega združenja za ohranitveno...

Andrej Vrhunc

Andrej Vrhunc

Andrej Vrhunc je rojen 4. avgusta 1985 v Kranju. Po končani gimnaziji je doštudiral na Pravni fakulteti v Ljubljani. Že tekom študija je na prostovoljni bazi deloval v Klubu študentov Selške doline kot predsednik in kasneje tudi kot predsednik Mladinskega sveta...

Oskar Kogoj

Oskar Kogoj

Rodil se je 23. novembra 1942 v Mirnu pri Gorici. Po končani osnovni šoli v Mirnu in nižji gimnaziji v Novi Gorici, se je odločil za srednjo šolo za oblikovanje, smer industrijsko oblikovanje v Ljubljani, študij pa je nadaljeval na Scuola Ai Carmini v Benetkah in na...

Franc Valentin Perko

Franc Valentin Perko

»Dve dejavnosti, ki jih malo bolje poznam mi ležita na duši. Prvo: Nekoč razvito lesno predelavo s številnimi razvojnimi oddelki smo uspeli uničiti, in jo sedaj poskušamo oživeti, da bi izkoristili edino naravno bogastvo, ki ga imamo – les. Drugo: Iz leta v leto vse...

Cvetko Zupančič

Cvetko Zupančič

Cvetko Zupančič je rojen 4. maja 1959 na Vrhu pri Višnji Gori. Končal je poklicno šofersko šolo, vendar tega dela nikoli ni opravljal, ker je vseskozi delal na kmetiji. Je poročen in ima sina ter tri hčere. Na 30 hektarski hribovski kmetiji se ukvarja z živinorejo,...

Damjan Oražem

Damjan Oražem

Rodil se je leta 1964 v Ljubljani. Po osnovni šoli in končani Gimnaziji Bežigrad je leta 1991 diplomiral na Oddelku za gozdarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Po končanem študiju se je kot pripravnik zaposlil na Servisu za protokolarne zadeve RS, kjer...