Dr. Rok Mihelič

Dr. Rok Mihelič

Agronom

rojen l. 1964 v Kranju
docent pri predmetih: »Gnojenje in rodovitnost tal«, Agroekosistemi in varstvo okolja«, Trajnostno kmetijstvo«, »Gospodarjenje z biogenimi odpadki«.

Predsednik slovenskega agronomskega društva, ustanovitelj Slovenskega združenja za ohranitveno kmetijstvo in slovenski predstavnik v evropskem združenju, član upravnega odbora Euracademy…

Po gimnaziji Bežigrad je kolebal med študijema medicine in agronomije. Oče, priznani kardiolog, mati, vodja patronažne službe, sta bila lep zgled za zahteven in zanimiv poklic zdravnika, vendar se mu je v srce in v male možgane vklesala izkušnja dela in življenja na kmetiji starih staršev v hribih pod Blegošem, kjer je preživljal del zgodnjega otroštva in šolskih počitnic. Prevzela ga je svoboda, ki jo občutiš v pristni naravi, zadovoljstvo po opravljenem trdem delu v vaški skupnosti, ki je bila v drugi polovici 20. stoletja še živa, med klenimi gospodarji, ki so znali narediti vse in prevzeti odgovornost za svoje gospodarske odločitve…

Pri študiju agronomije na ljubljanski Biotehniški fakulteti, na doktorskem študiju v Giessnu v Nemčiji ter podoktorskem študiju v ZDA je spoznal, da so temelj trajnostne pridelave zdrava, kakovostna, rodovitna tla. Proučeval je procese kompostiranja organskih odpadkov, delovanje gnojil na agro-ekosistem ter kako ob tehnološko napredni kmetijski pridelavi preprečiti onesnaženje okolja. Zagovarja celovit, trajnosten razvoj kmetijstva, vključenega v krožno gospodarstvo cele družbe. Včasih na vasi ni bilo odpadkov, tudi sedaj bi bilo lahko kmetijstvo srce, pljuča in črevo sodobne civilizacije; ljudem daje hrano in sprejme ostanke, ki jih talni organizmi varno presnovijo, če gospodarimo po posebnem sistemu, ki mu pravimo ohranitveno ali regenerativno kmetijstvo.

Kmetje so bili vedno tudi gospodarji gozda. Les je osnovni gradbeni in orodni material, produkta termične rabe pa pepel in oglje. V zadnjem času dr. Mihelič proučuje uporabo biooglja, ki ga v pridobimo v posebnem piroliznem postopku, pri čemer vežemo ogljik v trajno obliko. Biooglje je v kmetijstvu izboljševalec tal, živinske krme, živinskih gnojil, klime v hlevih… S tem postopkom bi lahko v Sloveniji bogati z gozdom, zmanjšali toplogredne izpuste ter izboljšali trajnost kmetijske pridelave. Gre za tipičen primer krožnega bio-gospodarstva, kjer bo za uspeh potrebno sodelovanje različnih strokovnjakov: gozdarjev, lesarjev, inženirjev, energetikov, agronomov, kmetov, ekonomistov… SloLes je organizacija, ki vodi tako združevanje.

Franc Fortuna

Franc Fortuna

Raznolikost del in zadolžitev, ki jih je opravljal in prevzemal v preteklosti, ter raznovrstnost ljudi, s katerimi se je ob tem srečeval, mu omogočajo, da o obravnavanih temah kar najbolje razpravlja, raziskuje in poroča, včasih tudi odmevno. Najbrž k temu pripomore...

Andrej Vrhunc

Andrej Vrhunc

Andrej Vrhunc je rojen 4. avgusta 1985 v Kranju. Po končani gimnaziji je doštudiral na Pravni fakulteti v Ljubljani. Že tekom študija je na prostovoljni bazi deloval v Klubu študentov Selške doline kot predsednik in kasneje tudi kot predsednik Mladinskega sveta...

Oskar Kogoj

Oskar Kogoj

Rodil se je 23. novembra 1942 v Mirnu pri Gorici. Po končani osnovni šoli v Mirnu in nižji gimnaziji v Novi Gorici, se je odločil za srednjo šolo za oblikovanje, smer industrijsko oblikovanje v Ljubljani, študij pa je nadaljeval na Scuola Ai Carmini v Benetkah in na...

Franc Valentin Perko

Franc Valentin Perko

»Dve dejavnosti, ki jih malo bolje poznam mi ležita na duši. Prvo: Nekoč razvito lesno predelavo s številnimi razvojnimi oddelki smo uspeli uničiti, in jo sedaj poskušamo oživeti, da bi izkoristili edino naravno bogastvo, ki ga imamo – les. Drugo: Iz leta v leto vse...

Cvetko Zupančič

Cvetko Zupančič

Cvetko Zupančič je rojen 4. maja 1959 na Vrhu pri Višnji Gori. Končal je poklicno šofersko šolo, vendar tega dela nikoli ni opravljal, ker je vseskozi delal na kmetiji. Je poročen in ima sina ter tri hčere. Na 30 hektarski hribovski kmetiji se ukvarja z živinorejo,...

Damjan Oražem

Damjan Oražem

Rodil se je leta 1964 v Ljubljani. Po osnovni šoli in končani Gimnaziji Bežigrad je leta 1991 diplomiral na Oddelku za gozdarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Po končanem študiju se je kot pripravnik zaposlil na Servisu za protokolarne zadeve RS, kjer...

Franc Pohleven

Franc Pohleven

Telefon: 031 390 393   Rodil se je v Dravinjskih goricah v vasi Strug pri Makolah, kjer je obiskoval osnovno šolo. Po končani II. Gimnaziji v Mariboru se je vpisal na Biotehniško fakulteto, Oddelek za biologijo, kjer je leta 1975 diplomiral in kasneje magistriral...