Franc Fortuna

Franc Fortuna

novinar urednik pri ČZD Kmečki glas

Raznolikost del in zadolžitev, ki jih je opravljal in prevzemal v preteklosti, ter raznovrstnost ljudi, s katerimi se je ob tem srečeval, mu omogočajo, da o obravnavanih temah kar najbolje razpravlja, raziskuje in poroča, včasih tudi odmevno. Najbrž k temu pripomore tudi njegova natančnost pri obravnavanju tem, ki so mu jo privzgojili na majhni suhokranjski kmetiji, kjer je preživel čas do sredine osnovne šole in kjer se je v tistih 60 letih prejšnjega stoletja kmetovalo ‘ročno’ in s konjsko vprego, gozdarilo pa s sekiro in žago amerikanko, pozimi ročno tesalo ‘švelerje’ (železniške pragove),… Takrat se je seznanil tudi s Kmečkim glasom, kjer je zaposlen od aprila 2008. Trenutno pokriva gozdarske in lesarske teme ter ureja tri strani rubrike Iz naših krajev z okoli 20 dopisniki. V preteklosti se je ukvarjal tudi s čebelarsko tematiko in če je treba, se zaradi majhnega kolektiva katere koli teme loti s popolnoma enako zavzetostjo in natančnostjo kot svoje osnovne teme.

K temu ga ne žene le poznavanje Kmečkega glasa že od malih nog, ampak preteklo delo, predvsem v medijih. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja je kot maturant in z nedokončanim študijem elektrotehnike delal na področju elektroakustike in od leta 1985 do 1991 kot vodja tehnične službe regionalne radijske postaje Radio Glas Ljubljane. Leta 1991 se je odločil za podjetniško pot z ustanovitvijo lastnega podjetja za produkcijo in distribucijo medijskih sporočil (tiskanih in avdiovizualnih) ter svetovanje in montažo profesionalne, studijske, avdio opreme. Po letu dni delovanja je družba ustanovila tudi radijski program Sejemski radio (oddajanje v času sejemskega dogajanja na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani), ki je prerasel v radijski program Poslovni val, katerega odgovorni urednik je bil 10 let. Ob tem je odigral pionirsko vlogo zasebne radiodifuzije in zasebnega ustvarjanja radijskih programov v Sloveniji. Leta 2001 je uspešno prodal svoje podjetje, nekaj časa svetoval radijskim postajam in snemalnim studiem, nato pa se zaposlil v ČZD Kmečki glas.

V 14 letnem obdobju dela kot novinar in komentator s področja gozdarstva in lesarstva pa je bil s svojimi prispevki in poznavanjem posameznih področij mnogokrat tudi med pobudniki sprememb. Tudi med tistimi pobudniki, ki so pred desetletjem ugotovili, da slovenski primarni predelovalci lesa potrebujejo močno organizacijo, ki bo zastopala njihove skupne interese.

Rok Mihelič

Rok Mihelič

rojen l. 1964 v Kranjudocent pri predmetih: »Gnojenje in rodovitnost tal«, Agroekosistemi in varstvo okolja«, Trajnostno kmetijstvo«, »Gospodarjenje z biogenimi odpadki«. Predsednik slovenskega agronomskega društva, ustanovitelj Slovenskega združenja za ohranitveno...

Andrej Vrhunc

Andrej Vrhunc

Andrej Vrhunc je rojen 4. avgusta 1985 v Kranju. Po končani gimnaziji je doštudiral na Pravni fakulteti v Ljubljani. Že tekom študija je na prostovoljni bazi deloval v Klubu študentov Selške doline kot predsednik in kasneje tudi kot predsednik Mladinskega sveta...

Oskar Kogoj

Oskar Kogoj

Rodil se je 23. novembra 1942 v Mirnu pri Gorici. Po končani osnovni šoli v Mirnu in nižji gimnaziji v Novi Gorici, se je odločil za srednjo šolo za oblikovanje, smer industrijsko oblikovanje v Ljubljani, študij pa je nadaljeval na Scuola Ai Carmini v Benetkah in na...

Franc Valentin Perko

Franc Valentin Perko

»Dve dejavnosti, ki jih malo bolje poznam mi ležita na duši. Prvo: Nekoč razvito lesno predelavo s številnimi razvojnimi oddelki smo uspeli uničiti, in jo sedaj poskušamo oživeti, da bi izkoristili edino naravno bogastvo, ki ga imamo – les. Drugo: Iz leta v leto vse...

Cvetko Zupančič

Cvetko Zupančič

Cvetko Zupančič je rojen 4. maja 1959 na Vrhu pri Višnji Gori. Končal je poklicno šofersko šolo, vendar tega dela nikoli ni opravljal, ker je vseskozi delal na kmetiji. Je poročen in ima sina ter tri hčere. Na 30 hektarski hribovski kmetiji se ukvarja z živinorejo,...

Damjan Oražem

Damjan Oražem

Rodil se je leta 1964 v Ljubljani. Po osnovni šoli in končani Gimnaziji Bežigrad je leta 1991 diplomiral na Oddelku za gozdarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Po končanem študiju se je kot pripravnik zaposlil na Servisu za protokolarne zadeve RS, kjer...

Franc Pohleven

Franc Pohleven

Telefon: 031 390 393   Rodil se je v Dravinjskih goricah v vasi Strug pri Makolah, kjer je obiskoval osnovno šolo. Po končani II. Gimnaziji v Mariboru se je vpisal na Biotehniško fakulteto, Oddelek za biologijo, kjer je leta 1975 diplomiral in kasneje magistriral...