Associate Member

Elected members of council

GG Slovenj Gradec, d.d.   |   Silvo Pritržnik

 

About us

Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec je delniška družba s sedežem v Slovenj Gradcu. Glavni cilj družbe je, da večji del lesa iz koroških gozdov predela doma in s tem ustvarja pogoje za nadaljnji obstoj in razvoj lesne industrije, s tem pa ohranja in ustvarja delovna mesta za domače ljudi. Gozdarska dejavnost družbe je neposredno procesno in tržno povezana z žagarsko primarno predelavo lesa, ki je dohodkovno najmočnejša dejavnost družbe. S sodobno opremo za pripravo in obdelavo hlodovine, za žaganje in z ustreznim skladiščnim prostorom je koncentrirana na lokaciji v Otiškem Vrhu pri Dravogradu.

Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec, d. d., je že leta 2011 ustanovilo družbo Lesoteka hiše, d. o. o., v okviru katere je vzpostavilo proizvodnjo in montažo lesenih objektov, pri tem pa uporabljalo rezultate razvojnih aktivnosti v okviru Razvojnega centra koroškega gospodarstva. Jeseni 2014 je matična družba ustanovila še ‘spin off družbe’ Lesoteka inženiring, d. o. o., v okviru katere se izvaja dejavnost upravljanja vrtcev, Lesoteka projektiva, d. o. o., ki izvaja projektiranje nizkih gradenj, Lesoteka trgovine, d. o. o., na katere se je prenesla dejavnost trgovskih lesnih centrov, in nazadnje Lesoteko gozdarstvo, d. o. o., na katero se je sredi leta 2016 prenesla gozdarska dejavnost (sodelovanje na državnih razpisih za izvajanje sečnje v državnih gozdovih). Matična družba je lastniško  povezana s podjetjem GG INPO, d. o. o.,  ki je v njeni stoodstotni lasti in ima status invalidskega podjetja. Kot poseben del v okviru matične družbe ostaja mesečna publikacija Viharnik, ki že 50 let vstopa v domove prebivalcev pretežno koroškega podeželja, hkrati pa je za družbo način za plasiranje javnih informacij v zvezi s poslovanjem skupine GG

Company Information

Name

GG Slovenj Gradec, d.d.

Director

Silvo Pritržnik

Address

Vorančev trg 1, 2380 SLOVENJ GRADEC

Telephone

+386 (0) 2 88 39 480

E-mail

info@gg-sg.si

Website

www.gg-sg.si

Activities

Forestry

 

Processing of timber

 

Woody biomass and firewood

 

Selling of logs

 

Solid wood objects construction