Aida d.o.o.   |   Ivo Brecl

Kratka predstavitev podjetja

Osnovni podatki

Naziv podjetja

Aida d.o.o.

Direktor

Ivo Brecl

Sedež podjetja

Cesta na žago 21, 3311 ŠEMPETER V SAVSKI DOLINI

Telefon

+386 (0) 3 703 28 80

E-naslov

aida@aida.si

Spletna stran

www.aida.si

Dejavnost

Odkup lesa

Razrez hlodovine

Prodaja lesnih odpadkov