Kordež d.o.o.   |   Gregor Kordež

Predstavitev podjetja

Podjetje se ukvarja z izdelavo, prodajo in odkupom lesne biomase, sečnjo, spravilom po sečnji ter odkupom raznega materiala za izdelavo lesnih sekancev ( vejevje, celuloza,…).

Poleg prevladujočih del pa se ukvarjamo tudi z raznimi prevozi blaga, gradbeništvom, zimsko službo ter zastopstvom pri prodaji.

Osnovni podatki

Naziv podjetja

Kordež d.o.o.

Direktor

Gregor Kordež

Sedež podjetja

Visoko 124, 4212 VISOKO

Telefon

+386 (0) 31 652 608

E-naslov

kordezdoo@gmail.com

Spletna stran

www.g-k.si

Dejavnost

Biomasa

  • Izdelava, prodaja in odkup lesnih sekancev
  • Odkup sečnih ostankov, vejevja, celuloze …
  • Transport lesne biomase, pelet, žaganja, lubja, silaže, žita, papirja …

Gozdarstvo

  • Sečnja in spravilo lesa
  • Urejanje lokacij po sečnji

Ostalo

  • Gradbeništvo
  • Zastopstvo in prodaja