MARUŠIČ d.o.o.   |   Dimitrij Marušič

Kratka predstavitev podjetja

Osnovni podatki

Naziv podjetja

Marušič d.o.o.

Direktor

Dimitrij Marušič

Sedež podjetja

Opatje selo 3, 5291 MIREN

Telefon

+386 (0) 5 308 11 10

E-naslov

info@marusic.si

Spletna stran

www.marusic.si

Dejavnost

Prodaja lesnih polizdelkov

Les za kurjavo

Žagovina