GG Novo mesto d.d.   |   Vlado Pavec

Kratka predstavitev podjetja

Osnovni podatki

Naziv podjetja

GG Novo mesto d.d.

Direktor

Vlado Pavec

Sedež podjetja

Gubčeva ulica 15, 8000 NOVO MESTO

Telefon

+386 (0) 5 389 13 50

E-naslov

gg-nm.uprava@siol.net

Spletna stran

www.ggnm.si

Dejavnost

Gozdarstvo

 

Odkup in prodaja lesa

 

Predelava lesa