SGG TOLMIN d.o.o.   |   Simon Kovšca

Kratka predstavitev podjetja

Osnovni podatki

Naziv podjetja

SGG Tolmin d.o.o.

Direktor

Simon Kovšca

Sedež podjetja

Vipavksa cesta 2C, 5270 AJDOVŠČINA

Telefon

+386 (0) 5 38 10 700

E-naslov

info@sgg-tolmin.si

Spletna stran

www.sgg-tolmin.si

Dejavnost

Gozdarske storitve

Prodaja lesa

Predelava lesa